Kurs Azbuka

Dla dzieci (w wieku 7-14 lat)

Zajęcia odbywają się przez osiem miesięcy, w odpowiednich grupach wiekowych. W zależności od wieku i stopnia zaawansowania dzieci uczą się języka, wykorzystując do pracy materiały rosyjskich wydawnictw. W grupach młodszych nauka wciąż polega głównie na grach ustno-słuchowych i zabawach językowych, jednak powoli zostaje już wprowadzany alfabet. Treści nauczania są za każdym razem dostosowywane do zainteresowań dzieci. Podczas zajęć uwzględniane są problemy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Rodzice mogą liczyć na stały kontakt telefoniczny, konsultacje po każdych zajęciach, comiesięczne raporty mailowe o postępach dzieci, udział w zajęciach (raz w semestrze) oraz materiały do pracy w domu.

Kurs Rosyjski ogólny

Dla młodzieży i dorosłych

Kurs obejmuje dwa semestry spotkań i przeznaczony jest dla osób na różnych poziomach, od A1 – C2. Zakres tematyczny to zagadnienia życia codziennego. Na zajęciach rozwijane są wszystkie cztery sprawności językowe. Kurs zawiera także blok lekcji realio- i kulturoznawczych.

Kursy egzaminacyjne

Maturalny, ósmoklasisty, TELC, TRKI

Zajęcia indywidualne bądź w grupach dla wszystkich tych, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego, ósmoklasisty, TELC, TRKI oraz innych. W trakcie trwania kursu przeprowadzany zostaje bezpłatny egzamin próbny.

Kursy wakacyjne

Czterotygodniowe, na wszystkich poziomach

W sierpniu odbywają się, od poniedziałku do czwartku, zajęcia pozwalające opanować język rosyjski w krótkim czasie. Letnie kursy nastawione są na rozwój wszystkich sprawności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mówienia, wzbogacenia słownictwa i rozwoju komunikacji w języku rosyjskim. Kursy te umożliwiają również podjęcie nauki jesienią na wyższym poziomie.

Kursy specjalistyczne

Kurs, mający na celu ułatwienie kontaktu z obcokrajowcami podczas rozmów i spotkań służbowych. Uczestnicy kursu poznają język marketingu, reklamy, promocji, bankowości, finansów, w zależności od potrzeb.

Kursy indywidualne

Nie ma sztywnych grafików, a cała uwaga lektora skupiona jest na jednym Słuchaczu oraz jego postępach. Zajęcia indywidualne pozwalają w pełni odpowiedzieć na potrzeby Słuchacza pod względem doboru metod nauczania, gdyż program kursu jest tworzony indywidualnie i może być dowolnie modyfikowany oraz dostosowywany.

Kursy dla obcokrajowców

Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w małych grupach, przy współpracy z lektorem języka obcego oraz polskiego.